Vergi Levhası

Vergi Levhası


Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra, VERGİ LEVHASI, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin İNTERNET VERGİ DAİRESİ hesabına aktarılmaktadır.

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31 Mayıs 2024 tarihine kadar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ sisteminden oluşturulacaktır.

2023 Takvim yılına ait Vergi Levhaları aşağıda belirttiğimiz yollar izleyenek oluşturacaktır.

>    GİB' in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.

>    https://dijital.gib.gov.tr/portal internet vergi dairesi seçeneğini tıklayınız.

>    Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki İNTERNET VERGİ DAİRESİ yazısı tıklanacak açılan sayfada Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri seçeneğine basınız. E-vergi levhası seçeneğini tıklayınız.

>    Vergi levhası Bilgilerini tıklayınız, Gelir Vergisi Mükellefleri için, Mükellef Vergi Kimlik Numarası ve TC Kimlik Numarasını birlikte giriniz. (Adi ortaklıkta, kollektif şirket ortaklığında her ortak için ayrı ayrı giriniz)

>    Kurumlar Vergisi Mükellefleri için (Anonim Şirket- Limited Şirket) Şirketin Vergi Kimlik Numarası (Hesap Numarası) girilecektir. Kurumlar Vergisi mükellefleri için T.C. Kimlik numarası bölümü boş bırakılacaktır.

>    Vergi Levhasını oluşturunuz. İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç yıla ilişkin barkodlu VERGİ LEVHASINI bastırınız. 

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER:

VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur. İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler. Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;

a)    Merkezlerinde,

b)    Şubelerinde,

c)    Satış mağazalarında,

d)    Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

e)    Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.

408 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.


Yazılara Dön