Edefter.Org ve/veya Vergi.Org web-siteleri içerik görüntülenmesine, kopya edilmesine, çıktı alınmasına ve dağıtımına aşağıdaki koşullara uyulması doğrultusunda izin verir:

Bu içerik sadece bilgi amaçlı kullanılır.

Bu içerik ticari olmayan amaçlar için kullanılmalıdır.

Bu içeriğin her bir kopyası veya kısmı kendi içinde bu yayım hakkı bildirimini içermelidir.

Bu içerikte belirtilen her bir program, yayım, tasarı, ürün, uygulama, yazılım, teknoloji, bilgi, teknik bilgi ya da fikir; Edefter.Org ve/veya Vergi.Org sitesiveya onun yerel uygulamalarının ya da diğer ilgili gruplara ait fikri mülkiyet hakları dahil diğer hakların konusu olabilir ve bunların kullanım hakkı size ait değildir.

Bu içerik özel bir konu ya da konular hakkında genel bilgi sağlamayı amaçlamaktadır ve bu tür konulara ilişkin uygulamalar bu içerik içinde kapsamlı bir şekilde belirtilmez. Dolayısıyla, bu içerikte yer alan bilgiler muhasebe, vergi, yasal, yatırım, danışma ya da diğer profesyonel öneri veya hizmetleri içermeyi amaçlamaz. Mali durumunuzu ya da işinizi etkileyebilecek herhangi bir karar almadan veya herhangi bir adım atmadan önce YMM’ye başvurmanızda fayda vardır.

Bu içerik ve içerdiği bilgiler olduğu gibi verilmiştir ve Edefter.Org ve/veya Vergi.Org sitesi bu bilgilere veya içeriğe ilişkin sarih veya zımni herhangi bir beyanda bulunmamış, herhangi bir teminat sağlanmamıştır. Edefter.Org ve/veya Vergi.Org sitesi, yukarıda açıklananlarla sınırlı olmaksızın, bu içeriğin ya da buradaki bilgilerin hatasız olduğuna ya da kalite veya performansla ilgili herhangi bir belirli kriteri karşılayacağına dair garanti sağlamaz. Edefter.Org ve/veya Vergi.Org sitesi, kalite garantisi, ticari unvan, belli bir amaca uygunluk, anlaşma şartlarına riayet, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk ile ilgili teminatlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni teminatlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmediğini açık bir şekilde beyan eder.

Bu içeriğin veya buradaki bilgilerin kullanımından doğabilecek riskler size aittir. Bu bilgileri veya içeriği kullanmanız doğrultusunda oluşabilecek zarar riski de sizin sorumluluğunuzdadır.

Edefter.Org ve/veya Vergi.Org sitesi, onun yerel uygulamaları, bağlantıları, ortakları, müdürleri, hissedarları ya da çalışanlarından hiçbiri herhangi bir özel, dolaylı, tesadüfi, önemli ya da cezai zararlardan veya sözleşmeden, yasal durumdan veya şahsi kusur ve hatalardan kaynaklanan zararlardan (sınırlama ve ihmal olmaksızın) ya da diğer türlü bu içeriğin veya buradaki bilgilerin kullanımı ile ilişkili başka herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Edefter.Org ve/veya Vergi.Org sitesi web sağlayıcılarındaki bazı bağlantılar, Edefter.Org ve/veya Vergi.Org sitesi’in kontrolünde olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan kaynakların elde edilmesine yol açmaktadır. Edefter.Org ve/veya Vergi.Org sitesi bu kaynakların doğruluğuyla ya da bu kaynaklarla ilgili diğer özellikleri hakkında hiçbir beyanda ya da teminatta bulunmamaktadır.