E-Beyanname (ebyn) sistemi kullanılırken, Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında iki dosya üretilir. Bu dosyalardan PDF uzantılı olanı burada kullanmaktayız.

Aşağıdaki bilgilerin girilmesi, bu aşamada zorunlu değildir. Rapor çıktığında MS Word üzerinde yeniden giriş yapabilirsiniz.