2019 Yılına İlişkin Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi


Mesken Kirası Yıllık Tutarını Giriniz İstisnadan yararlanıyorum. Yararlanmıyorum.
İşyeri Kirası Yıllık Tutarını Giriniz Brüt   Net

İşyeri kira geliriniz net mi, brüt mü belirtiniz.

Vergileme Yöntemini Seçiniz:  Götürü Gider Usulü  Gerçek Gider Usulü

Giderler Belgeli giderler için açıklama
İndirimler Bağkur, Sağlık Harcamaları, Eğitim Harcamaları için açıklama

 
  • İstisna tutarı 5.400 TL olarak ve götürü gider yönteminde oran %15 olarak uygulanmıştır.
  • İstisna uygulamasından yararlanamayacak olan mükellefler:
    1. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,
    2. İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edilip beyan etmeyen veya eksik beyan edenler,
    3. İstisna haddinin üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 148.000 TL’yi aşanlar.
  • Basit usule tabi olanlar tarafından kiralanan işyerlerinin vergi hesabı istisnadan yararlanamayan mesken kiralarının vergi hesabı gibi değerlendirilmelidir.
  • Beyanname verilmesi gereken durumlarda, gelir vergisi olsun olmasın, 89,10 TL damga vergisi ödenecektir.

Edefter.Org sitesi Eski Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır. E-posta adresi:esersevinc@ymm.net