Sitemizden Nasıl Yararlanılır?

Kurumlar vergisi beyannamesi yükleyerek bilanço ve gelir tablonuzu A4 kağıtlara yazdırabilir, mali tablolarınızın analiz sonuçlarını elde edebilirsiniz.

Mal ihracında KDV İadesi raporu düzenlenip tüm tutanakları hazırlanmaktadır. Yine hizmet ihracında (13/a) KDV iadesi raporu işlemleri yapılmaktadır.

Rapor üretiminde, E-Beyanname (ebyn) sistemindeki, Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında üretilen dosyalardan PDF ve XML uzantılı olanları burada kullanmaktayız.

Gerek E-Defterden gerekse 191 İndirilecek KDV hesabına ait excel tablosu üzerinden karşıt inceleme tutanaklarınızı, bilgi isteme yazılarınızı, hatta vergi dairesinden bilgi isteme yazılarınızı elde edebilirsiniz.

Karşıt İnceleme Tutanakları hazırlanırken veya E-Defter görüntülenirken, Büyük Defter veya Yevmiye Defterine ait XML dosyaları sisteme girilmelidir.

Neler Yapabilirsiniz?

Tam Tasdik Raporu hazırlayabilirsiniz.
KDV İade Raporu ön hazırlığı yapar, Karşıt İnceleme Tutanakları, YMM ve Vergi Dairesinden Bilgi İsteme Yazıları düzenleyebilirsiniz.
E-Defterlerinizi inceleyebilir, analize tabi tutabilir, Excel hazırlamadan direkt olarak karşıt inceleme tutanakları hazırlayabilirsiniz.
Mali analiz yapabilir, bilanço ve gelir tablolarınızı beyannamelerden üretebilirsiniz.

Hazırlayan

E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç

Eser Sevinç

Eser Sevinç

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Eser Sevinç, lisans üstü çalışmasını 1997 yılında ABD'de Ferris State Üniversitesinde Master Science in Information Systems Managemet master derecesini elde ederek tamamlamıştır.

Eser Sevinç, 1988 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı mesleğini 2000 yılında Maliye Başmüfettişi olarak tamamlamıştır. 1999 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, 2001-2005 yıllarında BDDK-TMSF bünyesinde Tahsilat Dairesi Başkanlığında Yardımcı olarak kamu görevini sürdürmüştür.

25 Kasım 2008 tarihinde kurulan Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'nin kurucu ortağıdir. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Dış Denetim hizmetleri sunmaktadır.

2015 yılından itibaren yazılım işleri ile ilgilenmekte olup vergisel programlar oluşturmuştur. Site üzerindeki programlar ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

İletişim

Mobil: +90 533 690 74 36

E-posta adresi: esersevinc@gmail.com