Bağımsız denetime tabi firmanın Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni giriniz: E-Beyanname (ebyn) sistemi kullanılırken, Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında iki dosya üretilir. Bu dosyalardan PDF uzantılı olanı burada kullanmaktayız.