Münferit BOBİ FRS Tabloları

Bağımsız denetime tabi firmanın Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni giriniz: E-Beyanname (ebyn) sistemi kullanılırken, Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında iki dosya üretilir. Bu dosyalardan PDF uzantılı olanı burada kullanmaktayız.

Not: Kurumlar vergisi beyannameleri bağımsız denetim raporu için gerekli tüm verileri içermez. Bu yüzden, buradaki tabloların eksiklikleri kullanıcı tarafından giderilmelidir.