Bağımsız denetime tabi firmanın Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni giriniz: E-Beyanname (ebyn) sistemi kullanılırken, Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında iki dosya üretilir. Bu dosyalardan PDF uzantılı olanı burada kullanmaktayız.


Edefter.Org sitesi Eski Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır. E-posta adresi:esersevinc@ymm.net