Tam Tasdik Raporu E-deftere Uygun mu?

E-Defter XML Yükleme Aşaması

E-defter hesapları Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile uyumlu mu?


Vergi müfettişlerince yapılması muhtemel vergi incelemelerinde genellikle, mükellefin defter bilgileri üzerinden hareket edilir. Defter bilgileri ile verilen kurumlar vergisi beyannamesindeki bilgiler karşılatırılarak, farklılık bulunması halinde, usulsüzlük cezası ile birlikte vergi kaybına ilişkin olarak vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılır. Bu durumu önlemek için, vergi riskinizin bulunup bulunmadığını siz de öğrenebilir, gerekli tedbirleri alarak Maliye'nin incelemesinden evvel düzelttirebilirsiniz.

1. Aşama E-Defter Girişi

Sadece Hesap Döneminin Son Ayına (12. ay veya Aralık ayı) İlişkin Defter-i Kebir (Büyük Defter) XML dosyası yüklenecektir:

2. Aşamaya yönlendiriliyorsunuz, lütfen bekleyiniz.