Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen Tam Tasdik ve KDV iadesine ilişkin raporları elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilecektir.

YMM Raporları Gönderme Tekniği için burayı tıklayınız.

Edefter.Org sitesi Eski Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır. E-posta adresi:esersevinc@ymm.net